Büro Katowice / Polen:
ITIEN-BRIEDEN Nerger GmbH
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. ¯wirki i Wigury 56 / 116
PL- 43-190 Miko³ów

Tel.         +32 757 21 84

               +32 757 21 85

Fax.        +32 757 21 86
Email:    itien_poland@interia.pl